Administratieve diensten

Jaarrekeningen samenstellen
Wij stellen jaarrekeningen op voor eenmanszaken, middelgrote en grote ondernemingen. Een jaarrekening geeft aan hoe het boekjaar financieel is verlopen en bestaat uit de balans en de resultatenrekening. Uw administratie is de basis voor onder andere de jaarrekening.

Administratie controleren
Wij zijn sterk in het verwerken van de administratie: we verzamelen, rangschikken en leggen uw administratie vast. U kunt dit ook zelf doen en ons vragen maandelijks, per kwartaal óf jaarlijks uw administratie te controleren. Daarmee krijgt u zekerheid over het nakomen van uw administratieve verplichtingen en dat onderneemt een stuk rustiger.

Begrotingen en tussentijdse rapportages opstellen
Hebt u een project? Wilt u investeren? Of meer inzicht in uw vermogen? Wij zetten de verwachte kosten of beschikbare financiële middelen op een rij en geven snel antwoord. Ook maken wij een tussentijdse rapportage op zodat u ziet of bijsturen nodig is.

Financiële analyse maken
Wilt u de balans gezond maken? De kosten monitoren? Weten hoe de brutomarge zich ontwikkelt? Met een financiële analyse kunt u verstandig beslissen, bijsturen of toezicht houden. Wij helpen u de touwtjes in handen te houden óf geven u de sturing terug in handen.

Salaris- en loonadministraties voerenU kunt uw complete salaris- en loonadministratie aan ons uitbesteden. Wij verzorgen salarisspecificaties en elektronische aangiften. Daar hebt u geen omkijken meer naar!

Vraag via ons formulier vrijblijvend advies op!